VA36258 Primary Fuse 460V Power Supply 500V, 0.63 Amp Allen Bradley - Older units only - Obsolete per Sc...